ОТЛИВКИ ПО ПОРЪЧКА

ВИДОВЕ ОТЛИВКИ

СКЕЛЕТНА ОТЛИВКА

Най-популярната отливка, осигурява максимален комфорт и уплътняване. Подходяща за средни до дълбоки слухови загуби.

ПОЛУСКЕЛЕТНА ОТЛИВКА

Тази отливка почти не се вижда и осигурява идеално уплътняване за повечето уши. Препоръчва се за уши с плоска или изкривена област на „кончата“.

ОТЛИВКА ТИП МИДА

Отливките от този тип се препоръчват за клиенти където слуховата загуба е по-дълбока. Конструкцията на тази отливка осигурява голяма здравина и най-добро уплътняване.

ОТЛИВКА ТИП МИДА 1/2

Намаленият размер на тази отливка осигурява лесно и удобно поставяне и изваж-дане. Поради липсата на частта на хеликса, не се препоръчва за дълбоки слухови загуби.

КАНАЛНА ОТЛИВКА

Тези отливки са скрити в ушният канал и са много дискретни A. За задушни слухови апарати В. За слухови апарати тип „говорител в канала“.

ОТВОРЕНИ ОТЛИВКИ

Конструкцията на отливките от този тип е с външен пръстен, който ги държи на мястото им, без да запушват ушния канал. Подходящи са за слухови загуби, с нормален слух до около 1500 Hz.

Контакти

Намерете най-близкият до вас офис